<div align="center"> <h1>Przestępczość zorganizowana</h1> <h3>Pierwszy w Polsce serwis poświęcony przestępczości zorganizowanej i jej zwalczaniu.</h3> <p>przestępczość, przestępczość zorganizowana, mafia, yakuza, narkotyki, prawo karne, brudne pieniądze</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.przestepczosczorganizowana.republika.pl" rel="nofollow">http://www.przestepczosczorganizowana.republika.pl</a></p> </div>